Programska rješenja


Broj proizvoda:
Programski paket "Radno vrijeme"

Mrežno hijerarhijska server-client aplikacija bazirana na SQL tehnologiji u potpunosti sukladna sa ZOR NN32/2015 .
Intuitivno sučelje, sa izvrsnim tabličnim pregledima i statistikama, sa mogućnošću brzih korekcija direktno u tablicama (kao u Excell-u)
Neograničen broj korisnika aplikacije i broj računala na kojima se može koristi unutar 1 firme


100% kompatibilno!

Radno vrijeme - dodatne licence

Aplikacija "Radno vrijeme" pokriva:

  1. vođenje 100 zaposlenih u sustavu
  2. korištenje 5 uređaja za ERV

Ova "Licenca" pokriva :

  1. vođenje dodatnih 100 zaposlenih u sustavu
  2. korištenje dodatnih 5 uređaja za ERV

Web sučelje "Radno vrijeme"

Web sučelje omogućuje On-line uvid i intervenciju u centralnu bazu podataka putem svih važnijih Internet preglednika (IE,FireFox,Opera,Chrome) sa bilo kojeg mjesta i sa bilo koje platforme (PC,Mac, iPad, iPhone, Win-mobilni uređaji i sl.)
Web sučelje se naslanja na aplikaciju "Radno vrijeme" i pripadajuću MySQL bazu

Daljinsko otvranje vratiju posjetiteljima s integriranim videom

Omogućuje daljinsko otvaranje vratiju posjetiteljima (nisu uneseni u sustav, stoga ne mogu sami otvarati vrata)

Otvaranje se vrši putem postojećeg uređaja za KP i ERV

Zahtjeva dodatno video-kameru

Modul se dobije besplatno uz sustav

Modul Prijava (prijava putem POS-kase)

Modul je namjenjen za prijavu u malim izdvojenim lokacijama/prodajnim mjestima. a putem POS kase